HEMAREX ; KURSY ; SZKOLENIA ; NAUKA JAZDY ; RZECZOZNAWSTWO ; BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Idź do spisu treści

Menu główne

Wózki - kierowca operator wózka podnośnikowego

KURSY
Kurs kierowca-operator wózka podnośnikowego przygotowuje i uprawnia słuchaczy do samodzielnego kierowania wózkami podnośnikowymi. Kursanci w trakcie szkolenia zostają zapoznani z budową i zasadami działania wózków różnych typów, a także z przepisami bhp, p.poż. i zasadami udzielania pierwszej pomocy. Ponadto kursanci uzyskują dodatkowe uprawnienia
do wymiany butli gazowych LPG w wózkach jezdniowych zasilanych gazem.


Uwaga:
zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.
Warunki przyjęcia na kurs:

 • wiek: ukończone 18 lat;

                                           

 • wykształcenie:miń. podstawowe (skończona Szkoła Podstawowa);


 • świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych;


 • w ramach kursu, dodatkowo, można bezpłatnie wykonać badania psychologiczne do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych; 

Kurs na wózki podnośnikowe składa się z części teoretycznej i praktycznej (teoria 52 godz.,praktyka min. 5 godz/os. w tym szkolenie na wymianę butli gazowych LPG w wózku widłowym) i kończy się egzaminem komisyjnym teoretycznym i praktycznym.


 

Miejsce prowadzenia zajęć:

 • część teoretyczna: P.W. "HEMAREX" Biała Podlaska ul. Słowackiego 15;


 • część praktyczna: Hurtownia Materiałów Budowlanych "MIXBUD" Biała Podlaska ul. Terebelska 104Program szkolenia:

 • Wiadomości z zakresu ładunkoznastwa.

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych.

 • Budowa wózków.

 • Czynności operatora w czasie pracy wózkiem.

 • Obsługa wózków zasilanych gazem – wymiana butli.

 • Zagadnienia bhp i p.poż. przy pracy wózków.

 • Wiadomości o dozorze technicznym.


Kursant otrzymuje uprawnienia:

 • zaświadczenie do kierowania wózkiem jezdniowym podnośnikowym;

 • zaświadczenie do bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózkach podnośnikowych zasilanych gazem LPG;

 • legitymacje operatora wózka jezdniowego podnośnikowego;

Dla zainteresowanych, bez dodatkowych opłat:


 • certyfikat do kierowania wozkiem jezdniowym podnosnikowych (wersja ang. niem. fr.);

 • legitymacja operatora wózka jezdniowego podnosnikowego (wersja ang. niem. fr.);

 • zaświadczenie o odbytych badaniach psychologicznych na operatora wózka jezdniowego podnosnikowego.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego