HEMAREX ; KURSY ; SZKOLENIA ; NAUKA JAZDY ; RZECZOZNAWSTWO ; BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Idź do spisu treści

Menu główne

UNO - obsługa urządzeń do napełniani opróżniania cystern

KURSY

Podstawowym celem szkolenia jest uzyskane uprawnień do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania cystern oraz zbiorników transportowych, a także zaznajomienie osób podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi, technicznymi oraz praktycznymi w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji urządzeń służących do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, a przede wszystkim przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Transportowego Dozoru Technicznego.


Szkolenia na tankowanie i opróżnianie cystern składa się z części teoretycznej i praktycznej
(w sumie jest 36 godzin zajęć dydaktycznych) i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia do obsługi urządzeń do napełniania i opróżnienia cystern w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego są ważne bezterminowo. Zaświadczenie kwalifikacyjne może obejmować jedna lub więcej klas materiałów niebezpiecznych (paliwa ciekłe, gazowe itp.) oraz jeden lub więcej rodzaj zbiorników transportowych samochodowych i sposobów napełniania.Warunki przyjęcia na kurs:

 • wiek: ukończone 18 lat;


 • wykształcenie: podstawowe ;


 • oświadczenie: o posiadaniu praktyki przy obsłudze urządzenia;

Uwaga:
Sprzęt, materiały dydaktyczne oraz egzamin w cenie kursu.


Program szkolenia:

 • ogólne wiadomości o własnościach fizyko-chemicznych materiałów niebezpiecznych (paliwa ciekłe, gazowe),

 • informacje szczegółowe o materiałach niebezpiecznych przewożonych zbiornikami transportowymi - cysternami,

 • dozór techniczny nad zbiornikami transportowymi (cysternami),

 • konstrukcja zbiorników transportowych (cystern drogowych, kolejowych),

 • konstrukcja i wymagania dotyczące osprzętu zbiorników transportowych,

 • opis i oznakowanie zbiorników transportowych,

 • napełnienie zbiorników-czynności robocze i kontrolne,

 • obsługa urządzeń UNO,

 • ogólne zalecenia bhp i przeciwpożarowe;
Miejsce prowadzenia zajęć:

 • część teoretyczna: P.W. "HEMAREX" Biała Podlaska ul. Słowackiego 15;


 • ćwiczenia: BIALCHEM GROUP Wólka Dobryńska 159;

 • ćwiczenia: OLPP Baza Paliw Małaszewicze;

 

Egzamin:

Kurs kończy się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego TDT i uzyskaniem uprawnień do obsługi urzadzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych w transporcie krajowym i międzynarodowym.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego