HEMAREX ; KURSY ; SZKOLENIA ; NAUKA JAZDY ; RZECZOZNAWSTWO ; BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Idź do spisu treści

Menu główne

RZECZOZNAWSTWO

Rzeczoznawca to tytuł przyznawany na podstawie odpowiednich przepisów szczególnych, osobom o wysokich kwalifikacjach i odpowiednio dużym, udokumentowanym doświadczeniu w określonej dziedzinie i specjalności zawodowej. W zakres obowiązków rzeczoznawcy samochodowego wchodzi wycena wartości pojazdu, wycena szkód powypadkowych w pojazdach oraz ocena stanu technicznego pojazdów pod względem dopuszczenia ich do ruchu na drodze w świetle obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Usługi rzeczoznawstwa cechuje ich wysoka jakość oparta na:


 • długoletnim doświadczeniu rzeczoznawców

 • kwalifikacjach potwierdzonych uzyskanymi certyfikatami

 • kompetencji i solidności wykonania

Wykonujemy rzeczoznawstwo w zakresie:

 • pojazdów samochodowych


 • pojazdów zabytkowych


 • maszyny i urządzenia technicznych


 • ustalenie norm zużycia paliw przez pojazdy samochodowe oraz maszyny

 

Rzeczoznawstwo obejmuje:

1.
oceny stanu technicznego

2.
wycena - określenie wartości dla potrzeb:

 • sprzedaży kupna

 • amortyzacji trwałych

 • kredytów bankowych i leasingu

 • aportu do spółek

 • likwidacji środków trwałych

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego