HEMAREX ; KURSY ; SZKOLENIA ; NAUKA JAZDY ; RZECZOZNAWSTWO ; BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Idź do spisu treści

Menu główne

Operator maszyn - koparki, koparko-ładowarki, ładowarki

KURSYOrganizujemy szkolenia w zakresie klasy III operatorów maszyn (koparki, koparko-ładowarki, ładowarki). Szkolenia oparte są na programach nauczania opracowanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.Operator maszyn klasa III:

koparka

0,8 m3

pojemność łyżki

koparko-ładowarka

wszystkie typy

ładowarka

2,5 m3

pojemność łyżki

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat

  • wykształcenie, co najmniej podstawowe, preferowane średnie lub zawodowe techniczne o kierunku mechanicznym i budowlanym

  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora


Kandydat powinien legitymować się co najmniej miesięcznym stażem w charakterze pomocnika operatora. W przypadku braku takiego stażu – musi odbyć w ośrodku dodatkowe szkolenie praktyczne. Powyższe informacje muszą być potwierdzone na “Wniosku o przeprowadzenie sprawdzianu na uprawnienie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych”.

Miejsce prowadzenia zajęć:

  • część teoretyczna: P.W. "HEMAREX" Biała Podlaska ul. Słowackiego 15;


  • część praktyczna: Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 4


Egzamin:

Kurs kończy się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego TDT i uzyskaniem uprawnień na obsługę wybranej maszyny (koparki, koparko-ładowarki, ładowarki).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego