HEMAREX ; KURSY ; SZKOLENIA ; NAUKA JAZDY ; RZECZOZNAWSTWO ; BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Idź do spisu treści

Menu główne

Monter rusztowań

KURSYCelem kursu jest przygotowanie uczestnikw kursu do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano + montażowych
Warunki przyjęcia na kurs:

   *   ukończone 18 lat

   *   wykształcenie, co najmniej podstawowe,

   *   aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może             przystąpić do kursu


Miejsce prowadzenia zajęć:

  • część teoretyczna: P.W. "HEMAREX" Biała Podlaska ul. Słowackiego 15;


  • część praktyczna: Ośrodek Szkolenia Zawodowego  w Mińsku Mazowieckim 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 4


Egzamin:
Kursy kończą się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i wydaniem zaświadczeń uprawniających do montażu rusztowań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego